Szalézi ifjúsági lelkitükör

A Szalézi Ifjúsági Lelkitükör letölthető nyomtatható és hajtogatható verzióban. A digitális változata lentebb megtekinthető, lapozható.

Nyomtatási TIPP:
„Oldal méretezése és kezelése” -> „Valós méret”
„Nyomtatás a lap mindkét oldalára” -> „Tükrözés a rövid oldal mentén”


Ima a szentgyónás előtti felkészüléshez:

Fogadd kegyesen gyónásomat, kegyes Jézus, lelkem üdvössége. Adj szívemnek töredelmet, hogy bűneimet méltóképpen megsirathassam. Emlékezzél meg rólam, Uram, ki a kánai asszonyt, a kereszten függő latort töredelemre buzdítottad, ki a keservesen síró Pétert magadhoz fogadtad.

Bocsáss meg nekem, édes Üdvözítőm, és könyörülj bűnös lelkemen. Oldozd meg vétkeim kötelékeit, gyógyítsd meg lelkem sebeit. Uram Jézus, Téged óhajtlak, Téged kereslek, Téged kívánlak, mutasd meg fényes arcodat, és én üdvözülök.

Bocsásd reám, kegyes Úristen, a szeplőtelen boldogságos Szűz Máriának és dicső szentjeidnek érdemei által a te világosságodat, hogy megmutassa minden fogyatkozásomat, melyekről magamat vádolnom kell; segítsen meg, tanítson meg, hogy bűneimet töredelmesen megbánjam. Ki élsz és uralkodol és szeretsz most és mindörökké. Ámen.

(Szűz Mária Zsolozsmája 1643)


Loyolai szent Ignác: A teljes önátadás imája

Vedd el, Uram, egész szabadságomat.
Vedd el emlékezetemet, vedd el értelmemet, vedd el egész akaratomat.
Amim van és amit birtokolok, Te ajándékoztad nekem.

Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom, hogy Te irányítsd akaratod szerint.
Csak szereteteddel ajándékozz meg kegyelmedben, és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.
Ámen.


XII. Pius pápa: Maradj velem!

Jöjj, Szentlélek, válaszd testemet templomoddá! Jöjj, és maradj velem mindenkor! Tölts el bensőséges szeretettel Jézus Legszentebb Szíve iránt, hogy teljes szívemmel, egész lelkemmel, minden érzületemmel és teljes erőmből szolgáljak neki. Neked ajándékozom testem és lelkem összes képességeit. Uralkodj minden szenvedélyemen, érzelmemen és indulatomon! Vedd el értelmemet és akaratomat, emlékezetemet és fantáziámat! Ó, Szeretet Lelke, tölts el bőségesen hatékony kegyelmeiddel! Öntsd belém erényeid teljességét, növeld hitemet, erősítsd reményemet, gyarapítsd bizalmamat, és gyullaszd fel szeretetemet! Árassz el hét ajándékod, gyümölcseid és boldogságaid bőségével! Legszentebb Széntháromság, lelkem legyen a szentélyed! Ámen.


1o
2o
3o
4o
5o
6o
previous arrow
next arrow