SDB szaléziak

A szalézi rendet, a Szalézi Szent Ferenc Társaságát Bosco Szent János (Don Bosco, 1815-1888) alapította 1859-ben Torinóban. Rendjét Szalézi Szent Ferencről nevezte el, akinek nagy tisztelője volt. A Szalézi Társaság apostoli célja: az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben. A szalézi közösségek életét jellemzi az egyszerűség, a derűs légkör, az evangéliumi merészség, az alkotókedv, a mély lelki élet és az ebből fakadó öröm. Az alapító jelszava: „Da mihi animas, cetera tolle!”„Adj nekem lelkeket (Uram), minden mást vegyél el!”

Az SDB rövidítés jelentése: Salesiani di Don Bosco, azaz Don Bosco Szaléziak. A katolikus szerzetesrend tagjai egész életüket Istennek szentelik a fiatalok, főleg a legszegényebbek és szűkölködők nagylelkű szolgálata által. A szaléziak létszáma a világon 2021-ben hozzávetőlegesen 14.300 fő.

Hazánkban már 1913-ban letelepedtek az első szaléziak Péliföldszentkereszten, jelenleg Óbudán, Újpesten, Péliföldszentkereszten, Kazincbarcikán és Szombathelyen működik szalézi rendház.  A 2020. év végi adatok szerint a magyar rendtársak száma összesen 31 (18 pap, 4 örökfogadalmas testvér, 9 szerzetesnövendék), közülük 10 misszionárius (4 vietnami, 3 indiai, 2 nigériai, 1 lengyel).

Bővebb információk fellelhetők a Szent István Magyar Szalézi Tartomány hivatalos honlapján, illetve az alábbi email címen: info@szaleziak.hu