Szalézi ifjúsági lelkiség

A szalézi ifjúsági lelkiség a szentség eredeti, szalézi útja a fiatalok számára. Ez a lelkiség a rájuk van szabva, a fiatalok tapasztalatvilágára van kigondolva, ők pedig a nevelőkkel együtt élik azt meg.


Az alább felsorolt elemek együttesen alkotják a szalézi ifjúsági lelkiséget (természetesen mindegyik aspektus megjelenhet más katolikus keresztény lelkiségben is).
Don Bosco számára a lelki életben ezek az voltak fontosak a fiatalok nevelése során (ezekre helyezte a hangsúlyt):

 • A mindennapi élet, mint az Istennel való találkozás színtere
  Életünk örömeit, fájdalmait, reményeit és csalódásait Isten fényében megélve, elmélyítve lelki életként kell megélni. Képesnek kell lenni a hivatásunk felfedezésére mindennapi életünk során – ehhez az isteni tervhez igazítjuk életünket. Ez a lelkiség egyszerű, mert a lényegre figyel, mindenki számára nyitott és rokonszenves, valamint emberi értékekben gazdag.
 • Az öröm és optimizmus húsvéti lelkülete
  Az ember szívében gyökerezik a boldogság utáni vágy és annak keresése. Krisztus feltámadása az alapja az örömnek, az ünnepnek és a reménynek – ezek a szalézi lelkiség jellemző vonásai. Isten Országának keresése és a Krisztussal való személyes találkozás a boldogság forrásává válik – az igazi öröm forrása Isten. A munka és az öröm együtt járnak – az életszentség és a vidámság is elválaszthatatlanok.
 • Az Úr Jézussal való barátság és személyes kapcsolat lelkisége
  Segíteni kell a fiatalt, hogy Jézus Krisztussal személyesen találkozhasson, hogy Vele bizalmon alapuló baráti kapcsolatot alakítson ki. Életünk értelmére vonatkozó személyes kérdéseinkre csak Isten tud végső válaszokat adni. Ő Barát, Mester, a Megváltó – a szalézi lelkiségben ezek fejezik ki Jézus személyének központi jelentőségét: a szentségekre épülő, a Szentírásból és személyes imából merítő személyes találkozás Krisztussal.
 • Egyházias és Máriás lelkiség
  Az Egyház lelki közösség – de mindeközben aktív cselekedetekben is. Az Egyház az a színtér, ahol együtt találkozhatunk Istennel. Nagy a helyi egyházzal való közösségvállalás és együttműködés szerepe: „Bármekkora fáradság elenyésző kis dolog, ha az egyházról és a pápaságról van szó.” (Don Bosco)
  Mária a hit példaképe – az ő közbenjárására indította a Szentlélek a szalézi művet (SDB Alapszabályok 3.). Mária jelölte ki Don Bosco számára a fiatalokat működése színtereként, szüntelenül vezette és őrizte őt – köztünk is jelen van, mint az Egyház Anyja és a Keresztények Segítsége.
 • A felelősségteljes szolgálat lelkisége
  Az Egyház lelki közösségében és az Isten Országáért végzett fáradozásban mindenkinek helye van: különböző talentumokat kaptunk a másokért vállalt szolgálatra. Segíteni kell a fiatalt a saját hivatása felé vezető úton, illetve abban, hogy életének értelmét az Istennel való párbeszéd során felismerje. Fiatalok a fiatalokért!