A Szalézi Család ágai

Don Bosco inspirálta azon emberek mozgalmát, akik különböző módon tesznek a fiatalokért. Ő maga nemcsak a Szalézi Szent Ferenc Társaságát alapította meg, hanem – Mazzarello Szent Máriával együtt – a Segítő Szűz Mária Leányai Intézményét (a Don Bosco Nővérek rendjét), valamint a Szalézi Munkatársak Egyesületét is. Magyarországon ezen három ág mellett jelen vannak a Don Bosco Volontáriák (VDB) és a Voltnövendékek csoportja is.

Az előbbi csoportokat és a többit, amelyek Don Bosco lelkiségében a világ különböző részein jöttek létre összefoglaló néven Szalézi Családnak hívjuk. Ezek a csoportok lelki közösségben élnek egymással, ugyanabban a szalézi lelkiségben osztozva, ám sajátos hivatásuk szerint eltérő módon folytatják a rendalapító által megkezdett küldetést.

Don Bosco karizmája továbbra is inspirálja a jóakaratú embereket. A Szalézi Családban ágai között vannak megszentelt életűek (szerzetesek és világban élők egyaránt), valamint különböző lelkiségi csoportok is. A Szalézi Család 2021-ben 32 hivatalosan elismert csoportból áll, amelynek összesen nagyjából 402 500 tagja van.

További információt a Szalézi Család ágairól magyarul és például angolul is olvashatsz.