A szalézi Animátor

A szaléziak legfontosabb segítője, elkötelezett fiatal keresztény, aki Don Bosco lelkiségével támogatja és vezeti a rábízott gyerekeket és társait. Elsődleges feladata, hogy a szerzetesekkel együtt dolgozva megossza a szalézi lelkiséget környezetével, például szolgáljon korosztályának.

Fő munkaterültete az oratórium. Kétéves képzés során sajátítja el a szalézi pedagógia megelőző módszereit. Az ünnepélyes ígérettétel után fontos és felelős missziót tölt be a gyerekek és a fiatalok között. Soha nem feledkezik meg Don Bosco fontos intelméről: “Isten másokért teremtett bennünket.”