SDB

A szalézi rend hivatalos elnevezése:
Szalézi Szent Ferenc Társasága - Don Bosco Szaléziak

Megalakult 1859-ben Torinóban,
pápai jóváhagyást kapott 1874-ben.

A rend alapítója Bosco Szent János (Don Bosco, 1815-1888), 1934-ben avatta szentté a katolikus egyház.
Rendjét Szalézi Szent Ferencről nevezte el, akinek nagy tisztelője volt.

Szalézi logóSDB rövidítés jelentése:
Salesiani di Don Bosco, azaz Don Bosco Szaléziak

Az alapító jelszava:
 "Da mihi animas, cetera tolle!" - "Adj nekem lelkeket (Uram), minden mást vegyél el!"

A Szalézi Társaság legfőbb tisztségviselője don Ángel Fernández Artime szalézi egyetemes főnök.

A Szalézi Társaság apostoli célja: az ifjúság oktatása és nevelése iskolákban, szakiskolákban és különféle ifjúsági intézményekben.
A szalézi közösségek életét jellemzi az egyszerűség, a derűs légkör, az evangéliumi merészség, az alkotókedv, a mély lelki élet és az ebből fakadó öröm.


A Szalézi Család ágai Magyarországon:

  • Szalézi szerzetesek SDB

  • Segítő Szűz Mária leányai Don Bosco nővérek FMA

  • Szalézi Munkatársak Egyesülete SSCC

  • Don Bosco Volontáriák VDB

A szalézi nevelés módszere az úgynevezett "megelőző módszer".